Wat kan de kinderfysiotherapeut voor uw kind betekenen?

Bij zuigelingen zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen. Bijvoorbeeld: weinig kracht, overstrekken en moeite met veranderen van houding.
Ook aandoeningen aan de luchtwegen of veel huilen kunnen een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is. Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen als gevolg van een bewegingsprobleem of het onvoldoende beschikken over motorische vaardigheden, problemen hebben met het volgen van onderwijs of deelnemen aan fysieke activiteiten passend bij de leeftijd. Dit kan een reden zijn om de deskundigheid van een kinderfysiotherapeut in te roepen. Ook kan de motorische ontwikkeling anders verlopen, waardoor het kind specifieke begeleiding nodig heeft om het te stimuleren.

Baby’s

Bij baby’s kunnen er signalen zijn die wijzen op motorische problemen. Bijvoorbeeld: passiviteit, lage spierspanning en weinig kracht, overstrekken, onrust, asymmetrie, moeite met houdingsveranderingen, eenzijdig bewegen. Ook chronische aandoeningen aan de luchtwegen of veel huilen kunnen een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is.
In veel gevallen zullen de artsen van het consultatiebureau of de huisarts een rol spelen bij het signaleren van dergelijke problemen. Vaak geldt: hoe eerder het kind behandeld wordt door een kinderfysiotherapeut, hoe geringer de verstoring van de ontwikkeling van het kind is. Voorbeelden van indicaties bij de baby / peuter:
 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Asymmetrie zuigeling, voorkeurshouding
 • Huilbaby
 • Billenschuiver
 • Cerebrale parese: hersenbeschadiging
 • Spina Bifida: open ruggetje
 • Pre- of dysmature kind: te vroeg geboren baby
 • Plexus brachialis leasie ten gevolge van de bevalling: zenuwbeschadiging

Jonge kinderen

Jonge kinderen die een verkeerde houding of motoriek aanleren, kunnen daar veel last van hebben. Lichamelijk, maar ook sociaal. Bijvoorbeeld: ze hebben moeite met spelen op het schoolplein, kunnen in de gymles niet meekomen met leeftijdsgenootjes. Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden die je onder de knie moet krijgen. Het is soms gewoon nodig dat je daarbij wat hulp krijgt.
Een kind dat door een ziekte of handicap in zijn bewegen beperkt is, kan leren omgaan met zijn beperkte mogelijkheden.Voorbeelden van indicaties bij het jonge kind:
 • Motorische ontwikkelingsachterstand, fijne en grove motoriek
 • Afwijkend looppatroon
 • Obesitas of overgewicht
 • Mentale retardatie: achterstand in mentale ontwikkeling
 • Cerebrale parese: hersenbeschadiging
 • Angst voor bewegen
 • Lage of hoge spierspanning
 • Orthopedische afwijkingen
 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
 • Ademhalingsproblematiek
 • Jeugdreuma

Oudere kinderen

Oudere kinderen kunnen motorisch onhandig zijn of houterig bewegen. Ze verliezen vaak hun evenwicht, laten veel uit hun handen laten vallen, angstig zijn om te bewegen, of een slechte of slappe lichaamshouding hebben. Een kind kan veel moeite hebben met stilzitten, met schrijven of het tempo van de klas bijbenen.
Kortom, bewegingsproblemen kunnen veel invloed hebben op het welbevinden van een kind en het functioneren in een groep.Voorbeelden van indicaties bij het oudere kind:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand, fijne en grove motoriek
 • Developmental Coordination Disorder, DCD: onhandige kinderen
 • Mentale retardatie: achterstand in mentale ontwikkeling
 • Cerebrale parese: hersenbeschadiging
 • Hersenletsel ten gevolge van een ongeluk
 • Sensomotorische problemen
 • Schrijfproblemen
 • Houdingsproblemen
 • Ademhalingsproblematiek
 • Sportgerelateerde klachten
 • ADHD/ADD en pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • Jeugdreuma
 • Spanningsklachten
 • Chronische vermoeidheid
 • Chronische pijn
 • Moeite met sportkeuze
Heeft u kind klachten die hier niet bij beschreven staan en twijfelt u of uw kind op de juiste plek is bij de kinderfysiotherapeut? Neem dan gerust even contact op met de praktijk om het te bespreken.
 

Full Review Bet365 www.bbetting.co.uk